Zarządzanie

   Zarządzanie najczęściej bywa nieodłącznym elementem inwestowania w nieruchomości. Dzięki temu Twoja nieruchomość pracuje w okresach w których z niej nie korzystasz w prosty sposób - jest wynajmowana osobom 3-cim (np, turystom), dzieki którym zarabiasz pasywnie na swojej własności.
Większość naszych inwestycji ma zorganizowany proces zarządzania Twoją nieruchomością dzięki podmiotom, które się w tym specjalizują w wybranym przez Ciebie kraju.
Osoba lub firma, która jest odpowiedzialna za ten aspekt inwestycji stale przebywa i sprawuje opiekę w miejscu gdzie kupiłeś swoją nieruchomość. Dba również o to aby było czysto. schludnie i aby Twój lokal był widoczny i wynajmowany.